Informace o možném použití bamlanivimabu pro léčbu pacientů s COVID-19

COVID-19
Informace o možném použití bamlanivimabu pro léčbu pacientů s COVID-19

Ministerstvo zdravotnictví ČR dočasně povolilo distribuci, výdej a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku bamlanivimab pro pacienty s COVID-19, jejichž klinický stav je vyhodnocen jako lehký, nevyžadující hospitalizaci nebo léčebné podávání kyslíku za předpokladu, že doba trvání klinických příznaků nepřesahuje 7 dní… VÍCE ZDE.

Zdroj: www.revmatologicka-spolecnost.cz