Aktivní RA - další terapie

26. 10. 2020 07:56

Vážení kolegové. Moje pacientka je 50letá žena. Léčena pro RA s kolísavou aktivitou revmoprocesu. Léčena NSA, intermitt. GK (nyní pravid. malá dávka Medrolu), Trexan 20 mg týdně.Pro akceleraci aktivity přechod na Metoject pen 20 mg týdně, který dosud. Pro trvající střídavě střední a vysokou aktivitu RA k th přidán adalimumab. S ohledem na přetrvávající aktivitu a subj.obtíže pac. adalimumab vysazen. Dne 8.8. zahájena th Olumiantem, která dosud. Pac. subj. zlepšena. Již dříve však byla elevace trombocytů (400-500). Hematologem stav hodnocen jako mírná trombocytóza a leukocytóza s elevací CRP v.s. sec. při revm. chorobě. Genetika MPOL negat. Pac. i nadále bez klin. známek ev. tromboembolie. Současně v péči pneumologa pro AB III. V mezidobí Covid -19 posit. (průjmy, arthralgie). Upraveno.
Otázkou je, zda možno i nadále pokračovat v th baricitinibem, nebo jen změnit. A když, tak jaké je vaše doporučení. Děkuji.

Reakce: 2

Pokud je baricitinib dostatečně efektivní ke snížení aktivity RA, pak bych s léčbou pokračoval za předpokladu, že pacientka nemá rizikové faktory trombózy (vyšší věk, obezita, anamnéza DVT/PE nebo u pacientů, u kterých je plánován chirurgický výkon a imobilizace). Pokud má rizikové faktory, léčbu bych změnil. Z toho, co o pacientce víme, nelze určit který další lék by měl být dán preferenčně. Může dostat od jiného TNFi přes abatacept k rituximabu či inhibitoru IL-6R. Asi bych ale nakonec volil tocilizumab či sarilumab (baricitinib funguje dosti přes inhibici IL-6 a byl-li efektivní, pak se to dá čekat i zde).
Riziko hluboké žilní trombózy/plicní embolizace je při léčbě baricitinibem lehce zvýšené. U 6 takto popsaných nemocných s DVT/PE v klinických studiích nebyla souvislost s počtem trombocytů, ale všichni měli nějaké rizikové faktory.
Baricitinib sám o sobě může zvyšovat počet trombocytů, ale zde byl tento stav zřejmě již před jeho nasazením. U některých pacientů je (vyšší) počet trombocytů velmi senzitivním ukazatelem aktivity RA.

Nemám, co dodat. Odpověď pana profesora byla vyčerpávající.

MUDr. Liliana Šedová
MUDr. Liliana Šedová 26. 10. 2020 13:00