Z oboru

Vítejte v rubrice novinek z oboru

V této rubrice Vám budeme přinášet informace o aktuálním dění z oboru revmatologie. Naleznete zde nejen odborné články, kazuistiky, či doporučené postupy, ale také reportáže z kongresů nebo tipy na vzdělávání.

Axiální spondyloartritida – příznaky a diagnostika v primární péči
Axiální spondyloartritida – příznaky a diagnostika v primární péči

21. 4. 2020 13:03

Společným klinickým znakem spondyloartritid (SpA) je zánětlivá bolest zad. Jak v primární praxi při velkém množství pacientů s bolestmi zad vytipovat nemocné se spondyloartritidou? Odpověď na tuto otázku a další praktické informace zaměřené na klinické příznaky, klasifikační kritéria a diagnostiku se dozvíte v on-line kurzu zaměřeném na axiální spondyloartritidy.

Více naleznete v e-learningovém kurzu EUNI, jehož autorem je MUDr. Heřman Mann

EUNI kurzy
Léčba polymorbidního pacienta s revmatoidní artritidou v kazuistikách a možnosti uplatnění nového inhibitoru IL-6
Léčba polymorbidního pacienta s revmatoidní artritidou v kazuistikách a možnosti uplatnění nového inhibitoru IL-6

7. 4. 2020 16:04

Jsou prezentovány dvě kazuistiky pacientů s aktivní refrakterní revmatoidní artritidou a s přítomností dalších komorbidit. U obou nemocných došlo nejprve k selhání metotrexátu (MTX) a ve druhé linii i k selhání kombinace MTX a anti-TNF preparátu. Po selhání první linie biologické léčby anti-TNF preparáty byl jako výhodný preparát vybrán nový IL-6R inhibitor sarilumab. Proč byl zvolen jako nejvhodnější varianta? Dozvíte se z článku.

Kazuistiky Odborné články Acta medicinae
Revmatologie – doporučené postupy pro praktické lékaře
Revmatologie – doporučené postupy pro praktické lékaře

7. 4. 2020 15:53

Onemocnění pohybového aparátu postihují zhruba jednu třetinu populace. Celkem rozlišujeme asi 150 různých revmatických chorob a syndromů, které se mohou projevovat bolestí anebo řadou dalších, často poměrně nespecifických příznaků. Určení správné diagnózy, zejména v časných fázích onemocnění, je obtížné. Doporučení pro včasný záchyt nejčastějších zánětlivých revmatických onemocnění naleznete ZDE.

Doporučené postupy
Aktuální informace k léčbě Bechtěrevovy choroby
Aktuální informace k léčbě Bechtěrevovy choroby

6. 4. 2020 06:34

Předpokladem úspěšné léčby Bechtěrevovy choroby je správná diagnostika. Na co se před zahájením léčby zaměřit a jaká platí klasifikační či diagnostická kritéria? Připomeňte si současnou léčebnou strategii tohoto chronického zánětlivého onemocnění, přehled doporučení i informace o účinnosti biologické léčby naleznete v přiložené prezentaci. Jejím autorem je prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Odborné články
Biologická léčba non-radiografických axiálních spondyloartritid
Biologická léčba non-radiografických axiálních spondyloartritid

1. 4. 2020 08:33

Axiální spondyloartritidy se podle přítomnosti radiologicky prokázané sakroiliitidy dělí na radiografické ankylozující spondylitidy a non-radiografické axiální spondyloartritidy. Obě skupiny jsou si podobné, ale mají odlišnosti. Přehled biologických léků užívaných u non-radiografické axiální SpA přinášíme v článku, jehož autorem je prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

 

Odborné články
Modifikace průběhu axiálních spondyloartritid
Modifikace průběhu axiálních spondyloartritid

27. 3. 2020 08:19

Protože byla zjištěna významná korelace mezi strukturální progresí a aktivitou axiální spondyloartritidy (axSpA), je žádoucím cílem léčby významné, rychlé a trvalé potlačení aktivity axSpA. Jediným účinným prostředkem pro razantní potlačení aktivity axSpA je v současné době biologická léčba pomocí inhibitorů tumor nekrotizujícího faktoru (anti-TNF) nebo blokátorů interleukinu 17 (IL-17). Bližší informace přinášíme v článku, jehož autorem je prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Acta medicinae Odborné články
Biologická léčba revmatoidní artritidy
Biologická léčba revmatoidní artritidy

23. 3. 2020 11:58

Cílená léčba revmatoidní artritidy představuje v medicíně obrovský pokrok. Velikost klinického účinku, vliv na kvalitu života a strukturální progresi nemoci biologické léky kvalitativně zcela odlišuje od starších DMARDs.

Více naleznete v e-learningovém kurzu EUNI, jehož autorem je prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.

 

EUNI kurzy
Možnosti moderní terapie axiálních spondyloartritid
Možnosti moderní terapie axiálních spondyloartritid

23. 3. 2020 11:54

Je známo, že od výskytu prvních projevů ankylozující spondylitidy (AS) do definitivního stanovení diagnózy tohoto onemocnění uplyne v průměru sedm až devět let. Proč tomu tak je, a jaké máme aktuální možnosti moderní léčby?

To se dozvíte z e-learningového kurzu EUNI, jehož autorem je prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

EUNI kurzy
Revmatoidní artritida – důležitost včasné diagnózy a základní terapie
Revmatoidní artritida – důležitost včasné diagnózy a základní terapie

23. 3. 2020 11:46

Revmatoidní artritida je nejčastější zánětlivé kloubní onemocnění, které zkracuje život o pět až deset let. Proto je správná diagnostika a včasné zahájení léčby naprosto zásadní. Jaké jsou typické příznaky tohoto onemocnění? A které nové terapeutické přístupy máme k dispozici? 

Dozvíte se v kurzu elektronické univerzity EUNI, jehož autorkou je MUDr. Liliana Šedová.

EUNI kurzy