Z oboru

Vítejte v rubrice novinek z oboru

V této rubrice Vám budeme přinášet informace o aktuálním dění z oboru revmatologie. Naleznete zde nejen odborné články, kazuistiky, či doporučené postupy, ale také reportáže z kongresů nebo tipy na vzdělávání.

Kardiovaskulární riziko u zánětlivé artritidy: revmatoidní artritida a dna
Kardiovaskulární riziko u zánětlivé artritidy: revmatoidní artritida a dna

27. 3. 2021 10:13

Zvýšené riziko kardiovaskulární morbidity a mortality u revmatoidní artritidy a dny v posledních desetiletích stále narůstá. Hromadí se důkazy, že dna je, stejně jako u revmatoidní artritidy, nezávislým kardiovaskulárním rizikovým faktorem. Bližší informace přináší tento článek.

Odborné články
Klíčové komorbidity u pacientů s revmatoidní artritidou
Klíčové komorbidity u pacientů s revmatoidní artritidou

27. 3. 2021 10:00

Komorbidity jsou u pacientů s revmatoidní artritidou (RA) často spojeny se špatnými zdravotními výsledky a zvýšenou úmrtností. Tento přehled shrnuje současnou literaturu týkající se prevalence a rizikových faktorů významných komorbidit kardiovaskulárních onemocnění, infekcí, lymfomů a nemelanomových kožních nádorů u pacientů s RA. Více ZDE.

Odborné články
Stravovací návyky a výživa u revmatoidní artritidy: Může dieta ovlivňovat vývoj nemoci a klinické projevy?
Stravovací návyky a výživa u revmatoidní artritidy: Může dieta ovlivňovat vývoj nemoci a klinické projevy?

3. 3. 2021 09:03

Revmatoidní artritida (RA) je systémové autoimunitní onemocnění charakterizované postižením kloubů s progresivní destrukcí chrupavky a kostí. V posledních letech stále větší počet studií naznačuje, že strava má ústřední roli v riziku a progresi onemocnění. Některé živiny, jako jsou polynenasycené mastné kyseliny, mají protizánětlivé a antioxidační vlastnosti a mají ochrannou roli při vývoji RA, zatímco jiné, jako je červené maso a sůl, mají škodlivý účinek. Jak může dieta ovlivnit boj s nemocí a její projevy? Více ZDE.

Odborné články
Peglotikáza s metotrexátem u nekontrolované dny
Peglotikáza s metotrexátem u nekontrolované dny

27. 2. 2021 09:31

Botson JK et al. publikovali, že kombinace metotrexátu (MTX) a i.v. podávané peglotikázy je u pacientů s nekontrolovanou dnou bezpečná a účinná. Jejich průzkumná otevřená klinická studie sledovala 17 pacientů a léčila 14 pacientů (všichni muži, 49,3 ± 8,7 let) i.v. podávanou peglotikázou, s MTX (15 mg/týden) a kyselinou listovou (1 mg/den) podávanými 4 týdny před léčbou a během léčby peglotikázou. Co bylo výsledkem primární studie? Více ZDE.

Odborné články
Stanovení vysokého rizika nádorů u zánětlivých myopatií
Stanovení vysokého rizika nádorů u zánětlivých myopatií

27. 2. 2021 09:29

Nedávná analýza studií naznačuje, že je možno použít určité klinické faktory ke stratifikaci rizika rakoviny u pacientů s idiopatickými zánětlivými myopatiemi (IZM). Do této metaanalýzy bylo zahrnuto celkem 69 studií, které vedly k poznání určitých znaků, spojených buď s vyšším, nebo nižším rizikem rakoviny u pacientů s IZM. U kterých pacientů bylo zaznamenáno vyšší riziko rakoviny? Více ZDE.

Odborné články
Komorbidity u psoriatické artritidy: systematický přehled a metaanalýza
Komorbidity u psoriatické artritidy: systematický přehled a metaanalýza

29. 1. 2021 15:44

Cílem tohoto přehledu bylo popsat prevalenci běžně hlášených komorbidit u psoriatické artritidy (PsA), porovnat incidenci a/nebo prevalenci komorbidit mezi PsA a kontrolní populací, a vyhodnotit dopad komorbidit na výsledky PsA. Autoři provedli metaanalýzu prevalence 21 běžně hlášených komorbidit. Jaká byla prevalence komorbidit a další podrobnosti, se dozvíte ZDE

Odborné články
Přehled vzdělávacích portálů pro revmatology
Přehled vzdělávacích portálů pro revmatology

29. 1. 2021 15:41

Rádi bychom Vás upozornili na revmatologické vzdělávací portály, které přinášejí aktuální a zajímavé informace z celého světa napříč všemi revmatologickými diagnózami. V podobě článků, videí, rozhovorů i kurzů můžete čerpat novinky z oboru revmatologie. Nepřehlédněte tyto doporučované portály.

Vzdělávání
Spondyloartritidy
Spondyloartritidy

26. 1. 2021 09:08

Kniha detailně a komplexně popisuje skupinu spondyloartritid, a to jak z pohledu příbuznosti těchto onemocnění, tak jejich fenotypické pestrosti. Problematika zahrnuje ankylozující spondylitidu, non radiografickou axiální spondyloartritidu, psoriatickou artritidu, reaktivní artritidu a artritidy asociované s chronickými střevními záněty. Zvláštní kapitola je věnována tzv. extracelulárním manifestacím spondyloartritid, a proto byli k autorství přizváni specialisté z oboru gastroenterologie, dermatologie a oftalmologie.

Knižní tipy
Lékaři, kteří využili SECOND OPINION si cení názoru odborníků i rychlosti konzultace
Lékaři, kteří využili SECOND OPINION si cení názoru odborníků i rychlosti konzultace

25. 1. 2021 12:58

Přečtěte si krátkou infografiku, která prezentuje čísla vypovídající o ročním fungování konzultačního projektu SECOND OPINION. Dozvíte se například, jaká je návštěvnost portálu, kolik lékařů on-line konzultaci využívá, z jakých zařízení se připojují nebo jaký mají na projekt názor. Jak si portál celkově vede z pohledu statistik?

Statistiky
První měsíce ostrého provozu lékového záznamu pacienta
První měsíce ostrého provozu lékového záznamu pacienta

14. 1. 2021 08:34

K 1. prosinci 2020 tomu bude přesně rok, co nabyla účinnosti nejnovější novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech). Mezi hlavní novinky, které tato novela přinesla, patří bezpochyby lékový záznam pacienta, významná změna, na jejíž uvedení do praxe jsme si museli po nabytí účinnosti novely ještě půl roku počkat. Ostrý provoz lékového záznamu pacienta byl totiž spuštěn až po uplynutí šestiměsíčního „testovacího“ přechodného období, tedy 1. června 2020. Důvodem této šestiměsíční prodlevy byla skutečnost, že veřejnost potřebovala dostatek času na to, aby se s lékovým záznamem pacienta mohla seznámit.

Právo
Souvislost periferní neuropatie a HLA-B27 pozitivity
Souvislost periferní neuropatie a HLA-B27 pozitivity

14. 1. 2021 08:31

Před třemi lety se u 50letého pacienta s osteoartrózou bez známek zánětlivého axiálního nebo periferního postižení, bez anamnézy nebo projevů lupénky, uveitidy či střevního zánětu, rozvinula bolestivá senzitivní periferní neuropatie. Byla doplněna i biopsie nervus suralis, kde nebyly patrné známky vaskulitidy. Neurologem byla zahájena léčba glukokortikoidy a azatioprinem bez většího efektu. V rámci vyšetřování byla zjištěna pozitivita HLA-B27. Je možná souvislost tohoto nálezu s periferní neuropatií u nemocného bez známek spondylartritidy?

Kazuistiky
Cílená léčba HLA-B27 pozitivní psoriatické spondylartritidy při intoleranci konvenční terapie
Cílená léčba HLA-B27 pozitivní psoriatické spondylartritidy při intoleranci konvenční terapie

11. 1. 2021 20:27

Je možné uvažovat o cílené léčbě u 31leté pacientky z důvodu netolerance konvenční terapie? Pacientka má intoleranci SSZ, MTX, všech NSAR, zejména těch, v nichž je obsažena laktóza. Netolerovala léčebné konopí, psoriáza se zhoršila – pustulózní forma plantárně a na dorzu rukou. Doporučilo by v tomto případě kolegium cílenou terapii? 

Kazuistiky